Diakoni i menighetene

Diakon og diakoniutvalg i Bolsøy

Hovedansvarlig for det daglige diakonale/omsorgsarbeidet i menigheten har diako...   Les mer...

Samtalegrupper for sørgende

Før eller senere opplever de fleste å miste noen en står svært nær. Sorgens lan...   Les mer...

Diakonale temakvelder

Diakoniutvalgene i Molde og Bolsøy har siden 2006 samarbeidet regelmessig om te...   Les mer...

Pensjonistforening Bergmo

   Les mer...

Samtaler/sjelesorg - Bolsøy.

   Les mer...

Send oss ditt bønneønske

Menighetens bønnetjeneste tar nå også i mot bønneønsker direkte fra nettsiden.   Les mer...

Bolsøy er grønn menighet

Bolsøy menighet er opptatt av ”vern av skaperverket” og er godkjent/sertifisert ...   Les mer...

Kirken Nødhjelp i Molde

Kirkens Nødhjelp er menighetens forlengede arm som tar ansvar for internasjonal ...   Les mer...