Konfirmant i Bolsøy, Kleive, Røvik & Veøy og Sekken menighet

Konfirmant 2019?

Vil du være konfirmant i Bolsøy, Kleive, Røvik og Veøy eller Sekken menighet? I september 2019 starter et nytt konfirmantår. Invitasjon til å være med på konfirmanttiden i menigheten der du bor sendes i løpet av uke 19 i posten til alle som er født i 2004. Innmelding på nett åpner samtidig med dette.

 

Hva skjer i konfirmasjonstiden?

Vi ønsker at du som konfirmant skal få mulighet til å bli bedre kjent med kirka og den kristne tro. Samtidig er  konfirmanttida også en tid for å bli bedre kjent med deg selv og de andre konfirmantene. Gjennom fellesskap og gode opplevelser, undervisning og samtaler kan dette bli et spennende år som du kan komme til å huske lenge.

 

Å være konfirmant i menighetene i Bolsøy

I løpet av konfirmantåret legger vi opp til ulike samlinger og aktiviteter. Undervisningssamlingene går fra september til april. I tillegg deltar du på noen av gudstjenestene i kirka/kirkene der du bor. Du får også være med på konfirmantcup i Skålahallen og Storsamling i Kleivehallen sammen med konfirmanter fra alle menighetene våre. Ett av høydepunktene for mange er konfirmantleiren som arrangeres på IMI Stølen på Oppdal. Mange omtaler leiren som det kjekkeste i hele konfirmantåret. Og før påske deltar vi på den landsomfattende  innsamlingsaksjonen til Kirkens Nødhjelp.

Med andre ord: dette kan bli et annerledes år og et viktig år!

Konfirmantopplegget kan være organisert noe ulikt fra menighet til menighet. Før oppstart vil du som innmeldt konfirmant få nødvendig informasjon om hvordan konfirmantåret er lagt opp der du bor.

 

Behov for tilrettelegging

Noen konfirmanter vil ha behov for ulike former for tilrettelegging.

Vi ønsker å bidra til en god og meningsfull konfirmasjonstid for alle, uansett funksjonsevne og livssituasjon. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon. For konfirmanter som er elever ved Tøndergård skole har vi et eget undervisningstilbud.

 

Ikke døpt?

Det er fullt mulig å melde seg som konfirmant selv om man ikke er døpt. Alle kan delta i konfirmanttiden. For å bli konfirmert er dåp en forutsetning og vi har dåp av konfirmanter nesten hvert år.  Dersom du ikke er døpt kan du altså være med på konfirmantopplegget og så velge om du vil døpes undervegs.

Pris
Konfirmantkontingent: 800,-
Konfirmantleir: 1000,-

 

Viktig informasjon

Informasjonssamling

Tirsdag 5.juni kl 18.00 er det informasjonssamling for foreldre og konfirmanter tilhørende Bolsøy menighet på Røbekk kirkesenter.

 

I Kleive og Røvik & Veøy er det ikke informasjonssamling. Kontakt Tormod Remøy eller Jan Erik Syvertsen (se mailadresse nedenfor) for nærmere informasjon.

 

Presentasjonsgudstjenester 2018
Røbekk kirke søndag 9.september kl 11.00
Nordbyen kirke søndag 16.september kl 11.00
Kleive kirke søndag 16.september kl 11.00
Veøy kirke søndag 9.september kl 11.00

Sekken kyrkje i forbindelse med skolegudstjeneste under bispevisitas i uke 39.

 

Konfirmantleir
I løpet av konfirmantåret drar vi på leir til IMI Stølen på Oppdal. Bolsøykonfirmantene fordeles på de to helgene 23.-25.november 2018 og 2.-4.februar 2019. Skåla og Kleive-konfirmantene drar på leir 18.-20.januar 2019.

 

Kontaktpersoner

Bolsøy kirkekontor 71 11 15 90

Inger Marie Lillevik - kateket

Jan Erik Syvertsen - prest Røvik & Veøy

Tormod Remøy - prest Kleive

Magne Furuseth - prest Bolsøy

 

Konfirmasjonsdager 2019- 2022

2019
Kleive kirke - 5.mai
Veøy kirke - 5.mai
Røvik kirke - 12.mai
Røbekk kirke - 4. og 5. og 11.mai
Sekken 30.mai

 

2020
Røbekk kirke: lør. 2.mai, lør. 9. mai og søn. 10.mai 
Kleive kirke : søn. 3.mai kl 10:30 og kl 12:30
Røvik kirke : søn. 3.mai kl 10:30 og kl 12:30 
Veøy kyrkje : søn. 10.mai kl 11:00
Sekken kyrkje : tors. 21. mai kl 12:00

2021
Røbekk kirke: søn 2.mai, lør 8.mai og søn 9.mai 
Kleive kirke : søn. 2.mai 
Røvik kirke : søn 9.mai 
Veøy kyrkje : søn 2.mai
Sekken kyrkje : tors 13.mai

2022
Røbekk kirke: lør 7.mai, lør 14.mai og søn 15.mai 
Kleive kirke : søn. 8.mai 
Røvik kirke : søn 8.mai 
Veøy kyrkje : søn 15.mai
Sekken kyrkje : tors 26.mai