Konfirmant i Bolsøy, Kleive, Røvik & Veøy og Sekken menighet

Konfirmant 2017?

Vil du være konfirmant i Bolsøy, Kleive, Røvik og Veøy eller Sekken menighet? I september 2017 starter et nytt konfirmantår. Invitasjon til å være med på konfirmanttiden i menigheten der du bor sendes i slutten av mai i posten til alle som er født i 2002, og det er nå mulig å melde seg inn som konfirmant.

 

Hva skjer i konfirmasjonstiden?

Vi ønsker at du som konfirmant skal få mulighet til å bli bedre kjent med kirka og den kristne tro. Samtidig er  konfirmanttida også en tid for å bli bedre kjent med deg selv og de andre konfirmantene. Gjennom fellesskap og gode opplevelser, undervisning og samtaler kan dette bli et spennende år som du kan komme til å huske lenge.

 

Å være konfirmant i menighetene i Bolsøy

I løpet av konfirmantåret legger vi opp til ulike samlinger og aktiviteter. Undervisningssamlingene går fra september til april. I tillegg deltar du på noen av gudstjenestene i kirka/kirkene der du bor. Du får også være med på konfirmantcup i Skålahallen og Storsamling i Kleivehallen sammen med konfirmanter fra alle menighetene våre. Ett av høydepunktene for mange er konfirmantleiren som arrangeres på IMI Stølen på Oppdal. Mange omtaler leiren som det kjekkeste i hele konfirmantåret. Og før påske deltar vi på den landsomfattende  innsamlingsaksjonen til Kirkens Nødhjelp.

Med andre ord: dette kan bli et annerledes år og et viktig år!

Konfirmantopplegget kan være organisert noe ulikt fra menighet til menighet. Før oppstart vil du som innmeldt konfirmant få nødvendig informasjon om hvordan konfirmantåret er lagt opp der du bor.

 

Behov for tilrettelegging

Noen konfirmanter vil ha behov for ulike former for tilrettelegging.

Vi ønsker å bidra til en god og meningsfull konfirmasjonstid for alle, uansett funksjonsevne og livssituasjon. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon. For konfirmanter som er elever ved Tøndergård skole har vi et eget undervisningstilbud.

 

Ikke døpt?

Det er fullt mulig å melde seg som konfirmant selv om man ikke er døpt. Alle kan delta i konfirmanttiden. For å bli konfirmert er dåp en forutsetning og vi har dåp av konfirmanter nesten hvert år.  Dersom du ikke er døpt kan du altså være med på konfirmantopplegget og så velge om du vil døpes undervegs.

Pris
Konfirmantkontingent: 800,-
Konfirmantleir: 1000,-

 

Innmelding til konfirmanttiden

Konfirmantåret er nå godt i gang og vi har stengt innmeldingen for dette året. Dersom du ønsker å høre om mulighetene for å blir med likevel kan du kontakte kirkekontoret.

Viktig informasjon

Informasjonssamling

Mandag 6 juni kl 14.15 er det informajonssamling for konfirmantenre tilhørende Bolsøy menighet i Bergmo kirke.

 

I Kleive og Røvik & Veøy er det ikke informasjonssamling.

 

Presentasjonsgudstjenester 2016

Bolsøy menighet

18.september Røbekk kirke

25.september Bergmo kirke

Kleive menighet

11.september Kleive kirke

Røvik og Veøy menighet

18.september Veøy kyrkje

Sekken menighet

25.september Sekken kyrkje

 

Konfirmantleir
Alle konfirmanter får mulighet til å være med på leir på IMI Stølen på Oppdal.
Dato for konfirmantleir:

Bolsøy menighet - 6.-8.januar 2017 og 17.-19.mars 2017

Røvik & Veøy og Kleive menighet - 13.-15.januar 2017
 

Kontaktpersoner

Bolsøy kirkekontor 71 11 15 90

Inger Marie Lillevik - kateket

Jan Erik Syvertsen - prest Røvik & Veøy

Tormod Remøy - prest Kleive

Magne Furuseth - prest Bolsøy

 

Konfirmasjonsdager 2017- 2018

2017:
Røbekk kirke
Lørdag 6.mai kl.11.00

Søndag 7.mai kl.11.00 
Lørdag 13.mai kl.10.30 og kl.12.30 
Kleive kirke
Søndag 7.mai kl.10.30 og kl.12.30
Røvik kirke
Søndag 14.mai kl.10.30 og kl.12.30
Veøy kirke
Søndag 7.mai kl.11.00
Sekken kyrkje
Torsdag 25.mai kl.12.00

 

2018:

Røbekk kirke
Søndag 6.mai kl.10.30 og kl.12.30
Lørdag 12.mai kl.10.30 og kl.12.30
Kleive kirke
Søndag 6.mai kl.10.30 og kl.12.30
Røvik kirke
Søndag 6.mai kl.10.30 og kl.12.30
Veøy kirke
Søndag 13.mai kl.11.00
Sekken kyrkje
Torsdag 10.mai kl.11.00

2019:
Kleive kirke - 5.mai
Veøy kirke - 5.mai
Røvik kirke - 12.mai
Røbekk kirke - 4. og 5. og 11.mai
Sekken 30.mai

2020:
Røbekk kirke: lør. 2.mai, lør. 9. mai og søn. 10.mai (klokkeslett oppgis senere)
Kleive kirke : søn. 3.mai kl 10:30 og kl 12:30
Røvik kirke : søn. 3.mai kl 10:30 og kl 12:30 
Veøy kyrkje : søn. 10.mai kl 11:00
Sekken kyrkje : tors. 21. mai kl 12:00
(Kristi himmelfartsdag)