Arken og Tweens søndagsskoler

 

28.01.2015

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR ALLE SAMMEN!

Datoer for våren er: 21. januar, 11. februar (på leir) -  husk å melde dere på her

4. mars, 1. april, 29. april og 27. mai. Sommerfest 10. juni!

NYTT AV ÅRET: TWEENSKVELDER FOR 7.-8.(9.) TRINN hjemme hos fam Erivik og fam Sigerseth!

Pga matservering ønsker vi at dere melder dere, og evt venner, på til Liv-Kari Sigerseth, 92446547. Gi beksjed om evt allergier.

Datoer for våren:

18.01 – Ervik i Sørstien 42

15.02 – Sigerseth i Kviltorpveien 16

22.03 – Ervik

12.04 – Sigerseth

03.05 – Ervik

Konkurranser/leik, filmsnutt, prat og kveldsmat

Det jobbes også med opplegg for 5-6 trinn. Dette er ennå litt på vent. Gode idéer mottas med takk. Om noen i denne aldresgruppa har lyst å hjelpe til på Arken er det bare å melde seg!

 

VI SEES!

 

HUSK Å REGISTRERE DERE!

NB! Alle Arkenbarn og Tweensere må melde seg inn for å registreres på oppmøtelistene våre. Dette skjer nå på nettsida vår. Velg riktig gruppe(r) for ditt/dine barn og fyll ut skjema.

Klikk på aktuell gruppe nedenfor for påmelding/registrering:

Vedr betaling av medlemskontingent:
En måte å støtte søndagsskolearbeidet på er å betale medlemskontingent. Medlemskontingenten er satt til kr 50,- pr barn.  For hvert betalende medlem gir det offentlige ca 200 kr i støtte tilbake til søndagsskolearbeidet i Molde domkirke.  Medlemskontingenten og den offentlige støtten går til undervisningsmateriell, hobbymateriell, leker og annet nødvendig utstyr for at Arken og Tweens skal bli best mulig for barna våre. Etterhvert vil du finne informasjon her om hvordan du kan betale denne kontingenten.

Du betaler medlemskontingenten ved å betale kr 50,- per barn til konto nr 9650 26 85632. Merk innbetalingen med barnets navn og søndagsskolegruppe (Tweens, Småsprell, Gullivergjengen el Tårnagenter). eks: Kari Nordmann, Tweens.