Arken søndagsskole, Slush og Tweens

 

28.01.2015

VELKOMMEN TIL

ARKEN SØNDAGSSKOLE (0-10 år, 4.trinn) SLUSH (5.-7.trinn) og TWEENS (7. -9.trinn)

 

ARKEN SØNDAGSSKOLE:

27. mai (Alle kommende 1. trinnselever spesielt invitert)

  • 2. september
  • 23. september (Arken søndagsskole under prekenen. Vi går samlet opp til nattverd)
  • 30. september
  • 14.oktober (Arken søndagsskole under prekenen. Vi går samlet opp til nattverd)
  • 4. november
  • 2.desember

 

SLUSH - Sprell Levende Unge Søndagsskole Hjelpere!

23 mai, 29.august, 26.september, 31.oktober, 28.november

OPPMØTE PÅ SUB URBAN i Molde domkirke kl. 15:30. Inngang i sidebygget nordøst for hovedinngangen. Påmelding til Liv-Kari Sigerseth, 92446547

SLUSH står for Sprell Levende Unge Søndagsskole Hjelpere. Vi ønsker alle barn fra 5. trinn (også kommende 5. trinns elever)  til 7. trinn, som ønsker å være medhjelper i Arken søndagsskole i Molde domkirke, velkommen på SLUSHsamlingene våre. Vi møtes ca en onsdag i måneden til enkel middag og planlegging av neste Arkensamling


Håper vi sees!

 

TWEENSKVELDER FOR 7.-9. TRINN hjemme hos fam Ervik og fam Sigerseth  

Påmelding er viktig pga matservering. Gi beskjed om evt allergier. Påmelding til Liv-Kari Sigerseth, 92446547

Datoer for våren:

18.01 – Ervik i Sørstien 42

15.02 – Sigerseth i Kviltorpveien 16

22.03 – Ervik

12.04 – Sigerseth

03.05 – Ervik

Konkurranser/leik, filmsnutt, prat og kveldsmat

VI SEES!


 

SOMMERFEST FOR ALLE SØNDAG 10. JUNI KL. 11:00!

 

HUSK Å REGISTRERE DERE!

NB! Alle Arkenbarn og Tweensere må melde seg inn for å registreres på oppmøtelistene våre. Dette skjer nå på nettsida vår. Velg riktig gruppe(r) for ditt/dine barn og fyll ut skjema.

Klikk på aktuell gruppe nedenfor for påmelding/registrering:

Vedr betaling av medlemskontingent:
En måte å støtte søndagsskolearbeidet på er å betale medlemskontingent. Medlemskontingenten er satt til kr 50,- pr barn.  For hvert betalende medlem gir det offentlige ca 200 kr i støtte tilbake til søndagsskolearbeidet i Molde domkirke.  Medlemskontingenten og den offentlige støtten går til undervisningsmateriell, hobbymateriell, leker og annet nødvendig utstyr for at Arken og Tweens skal bli best mulig for barna våre.

Du betaler medlemskontingenten ved å betale kr 50,- per barn til konto nr 9650 26 85632. Merk innbetalingen med barnets navn og søndagsskolegruppe (Tweens, Småsprell, Gullivergjengen el Tårnagenter). eks: Kari Nordmann, Tweens. Evt VIPPS til 103984 velg gruppe i menyen og skriv navn på barnet/barna i merknadsfeltet .