Arken og Tweens søndagsskoler

 

28.01.2015

VELKOMMEN TIL ARKEN og TWEENs SØNDAGSSKOLER 10.DESEMBER!

Tema for gudstjenesten: "I min Fars hus er det mange rom" - . Flere fra fra Arken og Tweens deltar. Alle i Arken blir med frem og synger "Kom og se" sammen med Schola Cantrums aspirant-og barnekor. Etter gudstjenesten er det stor Misjonskafe med utlodning av flotte gevinster til til inntekt for misjonsprosjektene våre. Det blir også mulighet for foreldre eller annen familie til å kjøpe de fine hjertene dere laget på Arkens søndagsskoler sist vi møttes.

Det kan brukes både Vipps og bankkort. Ta med en venn og kom!

 

VI SEES!

 

HUSK Å REGISTRERE DERE!

NB! Alle Arkenbarn og Tweensere må melde seg inn for å registreres på oppmøtelistene våre. Dette skjer nå på nettsida vår. Velg riktig gruppe(r) for ditt/dine barn og fyll ut skjema.

Klikk på aktuell gruppe nedenfor for påmelding/registrering:

Vedr betaling av medlemskontingent:
En måte å støtte søndagsskolearbeidet på er å betale medlemskontingent. Medlemskontingenten er satt til kr 50,- pr barn.  For hvert betalende medlem gir det offentlige ca 200 kr i støtte tilbake til søndagsskolearbeidet i Molde domkirke.  Medlemskontingenten og den offentlige støtten går til undervisningsmateriell, hobbymateriell, leker og annet nødvendig utstyr for at Arken og Tweens skal bli best mulig for barna våre. Etterhvert vil du finne informasjon her om hvordan du kan betale denne kontingenten.