Sammen i tro, håp og kjærlighet. Planer i Molde menighet.

 

27.08.2014

Domkirkens tre hovedklokker; Tro, Håp og Kjærlighet. Visjonen for Molde domkirke i ny strategiplan.
 
Ny strategiplan for perioden 2014 - 2016 i domkirken ble vedtatt av menighetsrådet 18. juni. Strategiplanen bygger på de tre visjonene/definisjonene på tro, håp og kjærlighet:
  • TRO Vi vil se barn, unge og voksne vokse i tro til Den Treenige Gud, og være frimodige etterfølgere av Kristus. 
  • HÅP Vi vil løfte frem håpet om en allmektig Gud som lover å bære den enkelte av oss gjennom liv og tjeneste, helt inn i evigheten. 
  • KJÆRLIGHET Vi vil hvile i Guds kjærlighet og la oss forvandle så vi kan se mer av hans nåde, sannhet og rettferdighet, og Guds kjærlighet kan speiles klarere gjennom våre liv til medmennesker i menighetsfellesskapet, i byen og i andre deler av verden.
 
 
 
Klikk her for å lese administrasjonsleder Kjetil Sigerseths kommentar til visjonen og koblingen mot kirkeklokkene!