Småbarnsang i Røbekk kirke

 

11.11.2014

  

  Småbarnssang har sommerferie og starter opp igjen mandag 11. sept kl 1030. 

Informasjon om samlingene: 
 
PROGRAM FOR DAGEN ER:
10:20   Registrering av barn og voksne
10:30  Babysang 0-12 mnd
11:10   Lunsj 
12:15  Treffet avsuttes
 
Ta med matpakke, vi serverer te/kaffe og frukt. Pris: 150,- pr semester. Dette betales kontant.
 
MÅLSETTING
 Vi har en tredelt målsetting: 
- Vi ønsker å støtte oppunder trosformidlingen i hjemmet ved å synge kristne sanger i kombinasjon med andre sanger, rim og regler. Vi markerer kristne høytider som jul og påske.  
- Vi ønsker å styrke det positive samspillet mellom barnet og barnets foreldre eller andre omsorgspersoner.  
- Vi ønsker å legge til rette for en sosial møteplass. 
 
LEDERE
Leder for Småbarnssang er Ingrid Margrete Winter-Hjelm, menighetsmusiker i Bolsøy. Ingrid Margrete kan kontaktes på e-post eller mobil: 992 30 126
Elsa Rønnning Lønset, Grete Farstad, Anne Heiene og Eli Holmem danner en ressursgruppe som hjelper til med praktiske oppgaver. 
Foreldre trenger ingen musikalske ferdigheter for å være med – for barnet har de verdens fineste stemme uansett! 
 
PÅMELDING / REGISTRERING
Det vil komme en lenke til registrering her i slutten av august 2017.