Bergmo kirke

 

14.02.2013

Bergmo kirke er en arbeidskirke på Bergmo.

Bergmo Småkirke ble en realitet i 1982. Menigheten hadde behov for en arbeidskirke, de hadde tomt, men ingen mulighet til å bygge. Derfor valgte de å overta bygningene til Samvirkelaget på Bergmo og sette i gang en storstilt dugnad for å omgjøre bygget til kirke.

 

Tegningene ble laget av Trond Lage Edvardsen. Det var mange unge familier i menigheten som gikk inn for dette og i løpet av et års tid kunne de ta kirken i bruk. Kirken hadde plss til ca 300 personer og hadde utenom kirkerommet, lillesal, kjøkken, to kontorer. Etterhvert ble det bygd til et søndagsskolerom, et grupperom og et lager.

 

Alter, alterring, prekestol og lesepult ble laget av Karl Nerbø på Aukra.
Døpefont ble skaffet til veie av daværende sogneprest Rudolf Moe fra en nedlagt kirke på Nøtterøy.
To flotte, utskorne brudestoler var en gave fra P. L. Nesje.
Altersølv ble gitt av Petra Brekke og Inga Skorgenes

Etterhvert ble det også innkjøpt et orgelpositiv på 4 stemmer, som var et halvfabrikat fra Vestres orgelfabrikk. Samtidig samlet menigheten inn midler til piano.
Nødvendige kirkestiler ble entene laget lokalt i samarbeid med personer knyttet til husflidskolen.
I 1985 ble klokketårnet bygget med menighetsprest Kjell Aarseth som byggeleder. Klokken ble levert av Olsen og Nauen klokkestøperi.
Altertavlen er laget av Trond Fiske og ble innviet i kirken vinteren 2001.

 

Kirken feiret sitt 25-årsjubileum i 2007 og ble da fullstendig renovert både utvendig og innvendig. I alle disse årene har det vært stor aktivitet med alle aldersgrupper i kirken, så behovet har vært stort og selv om kirkebygget opprinnelig var et samvirkelag, så har det vært til stor betydning for menighetsarbeidet i Bergmoområdet.