Pensjonistforening Bergmo

 

15.02.2013

Bergmo pensjonistforening holder sine møter i Bergmo kirke. Vi samles ca en gang i måneden til sang, andakt og med besøk av en gjest som presenterer et tema. Pensjonistforeninga drar også på tur et par ganger i året. Vi ønsker gjerne enda flere på våre møter! Hjertelig velkommen

For spørsmål: Ta gjerne kontakt med diakon i Bolsøy Rigmor Dahl Bolsøy telefon: 71 11 15 92
 

PROGRAM FOR HØSTEN 2016

Onsdag 14. september kl. 11.30.  
Dagens gjest: Marit Hoemsnes Angen «Råkhaugen dagsenter- et mangfold av muligheter» 
Servering av varmrett
Møteleder: Magne Furuseth/ Rigmor Dahl

Onsdag 5. oktober kl. 11.30.
Dagens gjest: Kjell Bugge «Historier fra Kristiansund og Molde»
Møteleder: Magne Furuseth/ Rigmor Dahl

Onsdag 9. november kl. 11.30
Dagens gjest: Evy Cecilie Bergum Tema: «Bibliotekets muligheter i dag» Glimt fra litteraturen
Møteleder: Rigmor Dahl/ Magne Furuseth

Onsdag 7. desember kl. 11.30 
Dagens gjest: Bjørg Marit Hasselgård
Møteleder: Magne Furuseth/ Rigmor Dahl

Onsdag 4. januar kl. 15.00 Julemiddag på Alexandra hotell 
Gjest: Harald Sunde Tema: «Nikolai Astrup»
Påmelding: Bolsøy kirkekontor v/Rigmor Dahl telefon: 71 11 15 92 / 950 42 759
Eller e- post: rigmor.dahl@molde.kommune.no