Pensjonistforening Bergmo

 

15.02.2013

Bergmo pensjonistforening holder sine møter i Bergmo kirke. Vi samles ca en gang i måneden til sang, andakt og med besøk av en gjest som presenterer et tema. Pensjonistforeninga drar også på tur et par ganger i året. Vi ønsker gjerne enda flere på våre møter! Hjertelig velkommen

For spørsmål: Ta gjerne kontakt med diakon i Bolsøy Rigmor Dahl Bolsøy telefon: 71 11 15 92
 

PROGRAM FOR VÅREN 2017

Onsdag 5.april kl 11:30
Dagens gjest: Johan Moen Tema:  "Livet på orgelkrakken"
Møteleder: Magne Furuseth/ Rigmor Dahl

Onsdag 3. mai kl. 11.30.
Dagens gjest: Ikke avklart Tema: " Bergmo kirke sin historie"
Møteleder: Magne Furuseth/ Rigmor Dahl

Onsdag 21. juni
Dagstur med buss til Angvik Brygge
Påmelding: Bolsøy kirkekontor v/Rigmor Dahl telefon: 71 11 15 92 / 950 42 759
Eller e- post: rigmor.dahl@molde.kommune.no