Seremonirom og gravplass i Retiroparken?

 

21.02.2013

Annhild Kjørsvik har tegnet framtidas gravplass i Retiroparken.

Annhild Kjørsvik har tegnet et livssynsåpent seremonirom inn i Retiroparken og tenkt helhetlig om bruk av hele parkområdet også sett i sammenheng med Tøndergård gravlund:

Lenke til Romsdals Budstikkes omtale av prosjektet 21.02.2012.

KONSEPT: HELE PARKEN SOM ET SEREMONIROMMed punkter i parken som er knyttet sammen med stier og vandring.

VANNDAMMEN “Atlanterhavet” er gjeninnført.

SEREMONIBYGGET ligger øst for vanndammen, og har den offentlige forplassen i kryssningspunktet mellom tre stier. VILLA RETIRO er tilbakeført eller fortolket med utgangspunkt i strukturen med to tunge tømmerkasser med en lettkonstruksjon som forbinder de, i tillegg til tårnet på vestsiden. Villaen brukes til spisested og festlokale først og fremst i forbindelse med seremonier, men har også utleiemuligheter. I den lette kontruksjonen i mellomsonen er det hagestue som det var i det opprinnelige sommerhuset. Verandaene mot sør glasses inn og blir et halvklmatisert areale med hagestue som en fortsettelse av spisesalen innenfor, skjermet for støy fra Fannestrandsveien, men beholder utsikten.  

PAVILJONGEN er en transformasjon av et nedgrodd drivhus. Drivhuset ligger vest for villaen, like sør for og i ly av det øverste punktet i parken. I dette området er det gamle murer som danner terraseringer i landskapet. Her legges gress for å bevare et mykt dekke, men forfine det i forhold til skogsbunnen som er de i dag. Sør for drivhuset er en flate og ved å ta bort deler a sørveggen åpner drivhuset seg mot denne flaten. I søenden av flaten settes det opp en glassvegg som skjermer for sty fra Fannestrandsveien, men beholder utsikten. Over bygges en konstruksjon i tre med glass i taket. Gulvet under taket får heller som strekker seg litt utover i begge retninger. Ved disse grepene er ruinen av drivhuset gjort om til et sted for seremonier, f.eks. en bryllupseremoni, eller et sted å raste og sitte i ly.

UTSIKTSPUNKTET ligger nord for paviljongen og er parkens høyeste punkt. Paviljongen og dette punktet er forbundet med en sti, og en trapp leder deg skånsomt over de bratteste områdene i terrenget. På toppen er det et par benker for å markere det høyeste punktet og rolig kunne nyte utsikten over Romsdalsfjellene.

GRANLUNDEN er en navnet minnelund med et felles minnesrom i midten. Minnerommet er et rom mellom store grantrær. Dette var et område jeg la spsielt merke til i løpet av besøkene i Retiroparken. Ved å legge et dekke her, markeres rommet ytterligere. Jeg har valgt å legge grus. På nordsiden av dette rommet er en nedsenkning i terrenget hvor jeg legger inn et smalt og langstrakt vannspeil.

BJØRKELUNDEN ligger nordøst i parken. Også dette er en navnet minnelund. Her ligger urnene rundt et minnerom som er en lysning i skogen. Her er skogen ryddet bort i en klar geometrisk firkant og bjørketrær er plantet rundt for å markee denne lysningen ytterligere. Inne i lysningen er det plantet Skilla, en klar blå blomt, og Valmueblomt med en orange farge. I april / mai vil hele rommet bli blått av Skilla, og på sommeren vil hele rommet blit orange av Valmueblomsten. Tre stier leder inn til lysningen og møtes i sittegrupper i midten blandt blomsterdekket.

FURULUNDEN ligger mellom seremonirommet og villaen. Her er krattskogen ryddet bort og det er plantet furutrær. Mellom furutrærne er det urnegraver. Her er hver urnegrav markert med hver sin gravstøtte i naturstein.I tillegg til disse punktene er det benker rundt om i parken som markerer kvaliteter ved stedet. Et av disse stedene er nord i parken langs en mur som skiller parken fra boligene ovenfor. Et annet sted er på sørvest siden langs bekken.

Skisse og tekst: Annhild Kjørsvik.