Bolsøya barnegospel

 

24.02.2013

Bolsøya barnegospel er et kor for barn fra 5 år og oppover.

Bolsøya barnegospel er et kor for barn fra 5 år og oppover og har øving onsdager fra 18.00-19.00 på Øytun, Bolsøya.  

 

Våren 2014 har vi øving 08.01, 22.01, 29.01, 12.02, 26.02, 12.03, 26.03, 09.04, 23.04 og 14.05.
 

Koret ha ca 25 medlemmer. I Bolsøya barnegospel er sangglede og fellesskap viktig. Koret er innmeldt i NMS U og samler hvert år inn penger til et av NMS U sine misjonsprosjekt.

Vi synger både på arrangement lokalt på Bolsøya og andre steder i Molde-området.

Koret er en del av menighetsarbeidet på Bolsøya, men tar gjerne i mot barn fra andre steder også.

Har du spørsmål? Kontakt Inger Marie Lillevik 98401566