Småbarnstreff med babysang og småbarnssang i Molde domkirke

 

25.02.2013


 

Hei alle som har deltatt på Småbarns og Babysang i Molde domkirke.

Vi må dessverre utsette oppstarten i høst. Vi legger ut beskjed når vi er i gang igjen. 

Vi ønsker alle en god vår og sommer! Kom gjerne på Arken søndagsskole 2. sept kl 11:00. Registrering og oppmøte ved hovedinngangen oppe i kirka. 

Ellers er det alltid rom for dere på gudstjenenstene våre. Se i kirkelista i Romsdals Budstikke lørdager eller info på nettsiden vår www.molde.kirken.no.

Håper vi sees!

 

 

Nå har dere mulighet til å foreta betaling av kontingent (frivillig) og enkel servering via Vipps - 131807. Merk kontingentbetaling med navn på barnet. Registrer barnet ditt her

Viktig at kontingentbetaling også registreres med navn og dato når du kommer på Småbarnstreff.

Vel møtt!


INFORMASJON OM SMÅBARNSTREFF OG BABYSANG:
På Babysang og Småbarnstreff er det to grupper for de minste, 0-12 mnd, parallelt med gruppene for de større barna, 1 år og  2-3 år.
Torsdager kl 11.00-12.30 i Domkirkekjelleren. Egen inngang fra Kirkekråpet; gå opp mellom Rådhusplassen og Aandahls . Stikkvei inn til kirkekjelleren.

PROGRAM FOR DAGEN ER:
11:00 Registrering av barn og voksne
11:10 Babysang 0-1 år og Småbarnssang for 1 åringene/Lunsj, prat og lek for de som ikke er på sanggruppe
(11:35 Babysang 0-1 år og Småbarnssang for 2-3 åringene/Lunsj, prat og lek for de som ikke er på sanggruppe) - om det er for mange til en gruppe.
12:30 Treffet avsluttes. Alle rydder stoler og eventuelt boss etter seg og sine.

Vi kjører en gruppe for 0-1 år og en for 1-3 år de dagene det er få som møter. Så det er lurt å møte kl 11:00 uansett.

Det blir det servert kaffe/te og  frukt – kr 20 pr voksen. Ta med matpakke så spiser vi lunch sammen.

 

MÅLSETTING
Småbarnstreffet er et åpent tilbud uten forhåndspåmelding. Vi har en tredelt målsetting:
- Vi ønsker å støtte oppunder trosformidlingen i hjemmet ved å også bruke kristne sanger og å markere høytider som jul og påske.
- Vi ønsker å styrke det positive samspillet mellom barnet og barnets foreldre eller andre omsorgspersoner. Sanger, rim og regler vi bruker på småbarnstreffet håper vi også kan være til bruk og glede i hjemmet.
- Vi ønsker å legge til rette for en sosial møteplass.

Småbarnstreffet er tilknyttet NMS (Norsk misjonsselskap), og den frivillige medlemskontingenten på kr 50 pr semester går til deres HIV-AIDS-arbeid blant barn og kvinner i Kamerun.


LEDERE
Leder for babysangen dette semesteret er Liv-Kari Sigerseth, trosopplærer. Leder for småbarnssang er Lena Haugen Mordal, ansatt ved kulturskolen i Molde, hvor hun bla jobber med ”musikklek” for barn.  Bodil Iversen og Ellen Espeland mfl vil være med å hjelpe til med praktiske oppgaver på kjøkken mm.

Det er nå mulig å melde seg på på nettsiden vår. Se link nederst på siden.
Har du spørsmål, kan du kontakte Liv-Kari Sigerseth (trosopplærer) på mobil 92446547 eller epost livkari.sigerseth@molde.kommune.no
Hjertelig velkommen – håper du vil trives!

Her kommer du til deltakerregistrering.