Diakon og diakoniutvalg i Bolsøy

 

12.07.2013

Hovedansvarlig for det daglige diakonale/omsorgsarbeidet i menigheten har diakon Rune Hvidsten. Til støtte i sitt arbeid har menighetsrådet oppnevnt et diakoniutvalg.

Hovedansvaret for det daglige diakonale/omsorgsarbeidet i menigheten har diakon Rune Hvidsten. Til støtte i sitt arbeid har menighetsrådet oppnevnt et diakoniutvalg.

 

Med seg i utvalget har diakonen; Helge Berntzen.

 

Menighetsrådet har i samarbeid med diakoniutvalget vedtatt en diakoniplan. Se nærmere..

 

Det er også laget en forenklet diakoniplan. Se nærmere..

 

Hvert år skriver diakonen en årsmelding for diakoniarbeidet i Bolsøy prestegjeld. Her finner du siste årsmelding…

 

Røvik og Veøy menighet har også eget diakoniutvalg.

Har du lyst til å engasjere deg som frivillig i menighetens diakonale arbeid kan du ta kontakt med diakonen. 71 11 15 92.