Samtaler/sjelesorg - Bolsøy.

 

16.07.2013

Trenger du noen å snakke med – eller en medvandrer?

 

Du kan kontakte en av menighetens prester eller diakon:

Sokneprest Magne Furuseth      71 11 15 93/ 907 72 560
Sokneprest Tormod Remøy       71 11 15 94/ 948 31 367
Sokneprest Jan Erik Syvertsen   71 11 15 96/ 930 14 083
Diakon Rigmor Dahl               71 11 15 92/ 950 42 759

Ønsker du kontakt med en fast besøker kan du ta dette opp med diakonen.

 

Hvis du vil være anonym kan du benytte deg av Kirkens SOS sitt samtaletilbud.
De har telefontjeneste hele døgnet, tlf: 815  33 300.

Vår menighet er medeier i Kirkens SOS i Møre og Romsdal og støtter dem økonomisk og frivillige fra menigheten har vakttjeneste ved det lokale kontoret i Molde. 
(Se mer på deres nettside: www.kirkens-sos.no)