Julaftenfeiring i domkirken

 

06.12.2017

Ønsker du/dere å feire en koselig julaften sammen med flere? 
Molde domkirke inviterer til julaftenfeiring i domkirken kl 17 i kirkestua. Tradisjonell julemat og gode kaker, lett program, julesanger og juletregang. 

Påmelding så snart som mulig og senest innen torsdag 21. desember kl. 13.00 til kirkekontoret 
tlf 71 11 14 70 eller på mail til kristin.ervik@molde.kommune.no 

Pris: kr 250. Gratis for barn og unge mellom 0 og 15 år.