Julaftenfeiring i domkirken

 

06.12.2017

Ønsker du/dere å feire en koselig julaften sammen med flere? 
Molde domkirke inviterer til julaftenfeiring i domkirken kl 17 i kirkestua. Tradisjonell julemat og gode kaker, lett program, julesanger og juletregang. 
Påmelding senest innen søndag 17. desember til kirkekontoret 
tlf 71 11 14 70 eller på mail til kristin.ervik@molde.kommune.no 
Pris: kr 250. Gratis for barn og unge mellom 0 og 15 år.