Temakvelder i Nordbyen kirke

 

30.01.2017

Velkommen til temakvelder om bruk av Kristuskransen

- i Nordbyen kirke!

Det blir temakvelder med fellesskap, enkel kveldsmat og gjennomgang av perlene i Kristuskransen.

Vi møtes i Nordbyen kirke tre torsdager fra kl. 19.00-21.00:  16. februar, 2. og 16. mars

 

Kristuskransen er et perlearmband, med 18 perler som har ulik form og farge. Perlene kan fungere som påminnelser om ord og følelser som finnes i alle mennesker, men som vi ikke alltid har tid til å tenke på eller be over. Det er livet som står i fokus, ikke perlene. Perlene kan likevel minne oss om Guds gåtefulle nærvær, om å se seg selv som verdfull, om overgivelse, kjærlighet og forsoning- og mye mer. (Fra boka: Perler for livet, Verbum)

Kanskje Kristuskransen kan være som en støtte og en påminnelse om at Gud er med hver enkelt av oss gjennom hele livet og i alle situasjoner…

På våre temakvelder ser programmet omentrent slik ut:

Velkommen og enkel kveldsmat

Introduksjon av dagens tema

Gruppesamtale og bibellesning

Avspenning/stillhetsøvelse 

Fadervår og Velsignelse

 

Avgift: kr.200,- (dekker utgifter til innkjøp av kristuskrans og enkel kveldsmat)

Eller kr. 100,- (dersom du ikke ønsker å kjøpe krans)

Påmelding innen onsdag 08.02 : telefon: Bolsøy kirkekontor 71 11 15 90/71 11 15 92 eller

e- post: rigmor.dahl@molde.kommune.no

tormod.remoy@molde.kommune.no

 

Temaansvarlig: Bolsøy menighet v/prest Tormod Remøy, diakon Rigmor Dahl, for Nordbykomiteen Birgit Glimsdal