Barnekor i Kleive menighet

 

05.04.2017

Nå blir det barnekor i Kleive menighet igjen! Oppstart onsdag 19. april. 

      

I Kleive menighet har vi de to siste årene hatt et spennende prosjekt       med et kortilbud til barn – og nå kommer en ny runde med prosjektkor   denne våren. Det blir 4 øvelser i april/mai – og så skal koret også         denne gangen synge under gudstjenesten i Kleive kirke 17. mai!

Koret er et tilbud til barn i 1-7. klasse på Kleive skole og Skjevik skole. Koret vil i år som i fjor bli ledet av kantor (organist) i menighetene i Bolsøy, Dirk Hauenschild.

Barnekoret  vil denne våren øve følgende onsdager  etter skoletid på Kleive menighetshus:

Onsdag 19.04 – onsdag 26.04 – onsdag 03.05 – onsdag 10.05 Øvingstid: Klokka 14.45-16.00

Menighetshuset vil være åpent fra klokka 14.30 disse onsdagene, og det vil være noen fra menighetsrådet til stede for å ta imot barna, føre frammøtelister og bidra med frukt og saft.

Opptreden: Koret vil synge under festgudstjenesten i Kleive kirke 17. mai klokka 10. I tillegg planlegges det en opptreden til før sommeren, den er ennå ikke fastsatt.

Deltakelsen i prosjektkoret er gratis, og det er ingen musikalske forutsetninger –her handler det bare om at en har lyst til å være med og synge!  Det går an å møte fram til øvelsene uten å ha meldt seg på forhånd, men vi ønsker i utgangspunktet å ha en påmelding for å vite noenlunde hvor mange barn dette er aktuelt for. Så vi oppfordrer dere som har barn som vil være med om å melde dem på!

PÅMELDING:

-Bolsøy kirkekontor (mandag-fredag 08.00-15.30): Telefon 71 11 15 90

-Epost: tormod.remoy@molde.kommune.no

Vi ber om påmelding innen fredag 7. april. Opplysningene vi trenger er:

Navn på barnet, klassetrinn, barnets adresse og navn/telefonnummer til en foreldre/foresatt.

DA HÅPER VI Å SE MANGE BARN OGSÅ I ÅRETS BARNEKOR!

 

Hilsen

Kleive menighetsråd                 Dirk Hauenschild         

                                               Kantor i menighetene i Bolsøy