Temakveld "Sjelesorg i hverdagen"

13.04.2018

Når vi møtes i parken, på kafeen, gatehjørnet eller i marka- kan vi hjelpe hverandre til å bli bedre lyttere? 

Dette er temaet når Bolsøy diakoniutvalg inviterer til temakveld med Arne Tord Sveinall, sjelesørger, veileder og kursholder fra Modum Bad. Det skjer på Røbekk kirkesenter torsdag 19.april kl.19.00. Her blir det foredrag, musikk ved Ingrid Margrete Winter-Hjelm, samtaler og enkel servering. Inngang kl. 100,-. Arr: Bolsøy menighet v/diakoniutvalget.