På kirkebakken - leserundersøkelse

 

11.06.2018

Vi ønsker tilbakemelding på hvordan du liker menighetsbladet På kirkebakken og har laget en leserundersøkelse.

Siden 2010 har vi gitt ut felles menighetsblad for menighetene i Molde kommune, På kirkebakken. Bladet kommer nå ut med 4 utgaver i året, og distribueres i utgangspunktet til alle husstander i kommunen.

Hvis du ønsker å lese bladene finner du de ved å klikke her

Vi ønsker nå å undersøke hva dere lesere mener om bladet spesielt og informasjon fra menighetene generelt, og har laget en enkel spørreundersøkelse. Vi setter pris på om du vil besvare denne!

Undersøkelsen finner du ved å klikke her

Takk for hjelpa og bidraget ditt til at vi kan lage et enda bedre informasjonstilbud for menighetene!