Bli med i ARKEN søndagsskoler!

 

30.08.2018

ARKEN søndagsskoler er en god møteplass for trosopplæring og vennskap.

ARKEN søndagskoler har samlinger ca. en gang i måneden. Samlingene er under gudstjenesten i domkirken, i barne- og ungdomslokalene i domkirkekjelleren. ARKEN består av tre grupper:

  • Småsprell 0-2 år
  • Gullivergjengen 3-5 år
  • Tårnagenter 1.-4. klassetrinn

Høsten 2018 har ARKEN samlinger disse datoene: 2/9, 23/9, 30/9, 14/10, 4/11, 2/12 

Kontaktperson er Liane Schudt, tlf 413 92 767.