en-USsv-SEnb-NOfi-FIse-NOnn-NO
Veøy gamle kirke
Veøy gamle kirke
På Veøya har det vært kirkested i mer enn 800 år.
Veøy gamle kirke er bygd rundt år 1200 og er en Peterskirke i romansk stil med runde buer. Kirken ble nedlagt som soknekirke i 1901 og er nå i Molde kommunes eie. Den forvaltes i et samarbeid mellom Molde kommune, Romsdalsmuseet og Molde kirkelige fellesråd.

Her finner du informasjon om Veøya og Vøy gamle kirke på Romsdalsmuseets web-side.


Her finner du lenke til  temaside for 6-klassinger på skolebesøk på Veøya.

Her er info om årets pinsestevne på Vøya.
Trosopplæring
Oversikt
Sub Urban
Diakoni
Oversikt
Konfirmasjon
Konfirmasjonstiden
Musikk og kultur
Konserter
Kortilbud
Leie kirke til konsert?
Kirker/gravplasser
Kirkene våre
Utleie kirker
Gravplass/gravferd
Kirken i Molde
Kontakt oss
Menighetsblad
Kirkelig fellesråd
25. oktober 2014 | Logg inn | Powered by Agrando