Musikkalternativ

Kan benyttes i Molde domkirke,
Røbekk, Kleive, Røvik, Veøy (Sølsnes) og Sekken kirker:


Klikk på tittel for å høre lydfil. Merket med * er ikke tilgjengelig på fil.

1(J.S.Bach) Preludium i C nr. 1 fra ”Åtte små”
2 (J.S.Bach) Preludium i Ess-dur*
3 (H.Purcell) Trumpet Tune
4 (J.Clarke) Trumpet Voluntary
5 (K.Nystedt) Bryllupsmarsj*
7 (T.Høyer-Finn) Festspill*
8 (T.Høyer-Finn) Festpreludium*
9 (R.Nordraak) Purpose
10 (H.Sommerro) Brudeslått  fra Øre / Nordmøre
11 (B.Bøe) Brudemarsj fra Valsøyfjord
13 (E.Hægeland) Brudemarsj fra Romsdalen
14 (A.Aarsnes) Brudemarsj fra Seljord / Telemark
15 (V By) Brudemarsj fra Vefsn*
16 (Trad.) Brudemarsj fra Lødingen
17 (F.Mendelssohn) Brudemarsj fra en midtsommernattsdrøm
18 (F.Mendelssohn) Allegro fra orgelsonate i C-dur
19 (R.Wagner) Brudemarsj fra Lohengrin
20 Brudemarsj fra Østerdalen/Bjørnsonmarsen
21 (J.M. Førde) Brudemarsj

 

Fungerer i Romsdalsmuseets kapell/Veøy gamle kyrkje, med instrumentalsolist:
10 (H.Sommerro) Brudeslått fra Øre/Nordmøre
11 (B.Bøe) Brudemarsj fra Valsøyfjord
13 (E.Hægeland) Brudemarsj fra Romsdalen
14 (A.Aarsnes) Brudemarsj fra Seljord/Telemark
15 (V.By)Brudemarsj fra Vefsn*
16 (Trad.) Brudemarsj fra Lødingen
I Romsdalsmuseet og Veøy Gml kirke etter spes avtale:
17 (F.Mendelssohn) Brudemarsj fra en midtsommernattsdrøm
19 (R.Wagner) Brudemarsj fra Lohengrin

Musikk i vielser

Musikk er viktig i en vielse og bidrar til å skape høytid og stemning. Standard i en vielse er inn- og utgangsmusikk og 3 salmer. I tillegg er det mange som ønsker solist- og/eller instrumentale innslag. Vi anbefaler maksimum 2 solist-/instrumentalinnslag, hvorav ett av disse bør erstatte en av salmene.

 

Valg av musikk til inn- og utgang
Musikk som benyttes i en vielse må passe inn i kirkerommet og skal derfor godkjennes i god tid av kantor.  Til høyre på siden er det listet opp noen kjente og forhåndsgodkjente alternativer. Klikk på tittelen for å høre melodien. Dersom det ønskes andre musikkstykker gjør vi oppmerksom på at det ikke alltid kan påregnes akkompagnement fra kantor. Det er ikke anledning til å spille musikk fra cd-/musikkanlegg.

 

Valg av salmer
Salmer kan dere også velge selv. De vanligste salmene finner dere nede til høyre på denne siden. Klikk på salmene for å høre melodi og sang. Skriv salmevalg inn i skjemaet nedenfor. 

 

Valg av soloinnslag og solister
Soloinnslag skal godkjennes av kantor før vielsen. Benytt gjerne kjente eller familie som solister. Etter nærmere avtale kan kantor i de fleste tilfeller akkompagnere solist på orgel eller piano.

 

Innmelding av valgt musikk og soloinnslag
Benytt skjema nedenfor for å melde inn valgte salmer, musikk og ønsket soloinnslag.

 

Tidsfrister
Kantor må kontaktes / skjema sendes inn senest 3 uker før vielsen for avtale om valg av salmer og annen musikk. For vielser i juli og august er fristen 10 juni av hensyn til ferieavvikling.

 

Begrensninger i enkelte kirker
I Romsdalsmuseets kapell og Veøy Gamle kirke er det kun trøorgler og derfor begrensninger i hva som kan spilles. Det kan være en fordel å ha med solist, fortrinnsvis på trompet, men fiolin, fløyte, saxofon eller lignende kan også fungere. Også i Veøy kirke kan det være begrensninger på mulig repertoar.

 

Skjema for valg av musikk i vielser

Fyll ut feltene nedenfor. Feltene uten stjerne er valgfrie.
Send