Molde kirkelige fellesråd

Molde kirkelige fellesråd består av en representant fra hvert av menighetsrådene i kommunen, geistlig representant og en representant valgt av kommunen. 

Fellesrådet har normalt 7 møter i løpet av året. Møtene holdes på kirkekontoret i Gotfred Lies plass 4, 4 etasje.

Sakspapirer offentliggjøres ca en uke før hvert møte og publiseres her.

 

Fellesrådet

Medlemmer i valgperioden 2015-2019:
Eyvind Pettersson, Molde menighetsråd (leder)
Max Ingar Mørk, Bolsøy menighetsråd (nestleder)
Johanne Stave, Sekken sokneråd
Oddlaug Kari Herje Hovdenak, Røvik og Veøy menighetsråd
Frank Willy Mork, Kleive menighetsråd
Olav Gading, geistlig representant
Britt Janne Tennøy, kommunal representant
Daglig leder:Hans Jakob Nes, kirkeverge

Kirkelig fellesråds oppgaver
Kirkelig fellesråds oppgaver
Molde kirkelige fellesråd ivaretar administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene i kommunen. Les mer...