Kontakt oss

Menighetsrådet

Medlemmer 2015-2019
Trude  Midthaug (leder)
Gjertrud Heiene Thoresen
Merethe Karin Schevik Berg
Martha  Gunnerød
Anne Lise Skarvøy
Frank Willy MorkTormod Remøy (sokneprest)