I Kleive menighet er det gudstjenester i Kleive kirke ca annenhver søndag. Det er også noen gudstjenester i Skjevik-området (skolen) i tillegg til en friluftsgudstjeneste ved Kleivevannet hver sommer. 

Menighetsrådet arbeider med å overta Groven bedehus for å ha tilgang til egnede lokaler for trosopplæring og annen menightesaktivitet som kommer i tillegg til gurdstjenestene. 

Kalender


Kontakt oss

NB. Telefontid sentralbord mandag-torsdag kl 12.00-14.00.

 Postboks 1074, 6403 Molde
71 11 15 90
 Send e-post

Mer kontaktinformsjon

Bli medlem av Kleive menighets gruppe på Facebook og få jevnlig info om aktiviteter.

Aktuelt

Sakspapirer til møter i menighetsråd og fellesråd

   Les mer...