Menighetens bønnetjeneste


Bønn er en viktig side av vår tro på Den treenige Gud. Derfor er det flott at hver
enkelt av oss kan snakke direkte med Gud slik vi kjenner det naturlig. Bønn
gjør at vi kan løfte blikket, det gir oss håp for fremtiden, og nærhet til en
levende Gud.

Samtidig er det flott at noen i fellesskapet ønsker å benytte litt mer tid i bønn. I et
mindre fellesskap eller hver for seg ønsker de å be for byen og menigheten og
de behov og lengsler som finnes blant oss. Menighetens bønnetjeneste er en
gruppe mennesker i menigheten som ønsker å tjene Gud og mennesker som
bønnemedarbeidere.

I Domkirka finnes det bønnekurver der alle kan legge igjen bønner og bønneemner.
I tillegg er det nå også mulig å sende inn bønneønsker via denne nettsiden.
Bønnetjenesten ber for alle innkomne bønneønsker i 3 mnd.


Bønn i kapellet
Hver tredje onsdag i måneden inviterer bønnetjenesten til bønn i
Rotunden i domkirkekjelleren (inngang fra Kirkekråpet). Her er du
hjertelig velkommen til å delta når du har anledning.
Tidspunkt kunngjøres på kirkens nettsider (se kalenderen).
Bønnetjenesten en tjeneste for deg?

Bønnetjenesten ønsker gjerne å kunne dele denne tjenesten med flere. Ta kontakt med
kirkekontoret om dette er en tjeneste som du kan tenke deg å være med i.

Send oss ditt bønneønske

Her kan du fylle ut og sende inn ditt bønneønske. Dine ønsker og opplysninger vil av oss bli behandlet som konfidensiell informasjon, men vi oppfordrer til ikke å sende inn sensitive personopplysninger over internett. 

Når du har klikket på "Send" blir din melding sendt til menighetens bønnetjeneste som vil be for det du har meldt til oss i tiden fremover. 

Guds fred.

Send oss ditt bønneønske.
Send