Møter og saker i rådene

Her finner du oversikt over menighetsrådenes og fellesrådenes møter og saker.

Normalt skal sakspapirer publiseres her noen dager i forkant av møtet.

Rådenes møter er offentlige med mindre de lukkes i medhold av lov.

Siden vil bli oppdatert fortløpende.     

For sakspapirer til tidligere møter, kontakt kirkevergen

Sekken menighetsråd

Planlagte møter 2018: