Møter og saker i rådene

Her finner du oversikt over menighetsrådenes og fellesrådenes møter og saker.

Normalt skal sakspapirer publiseres her noen dager i forkant av møtet.

Rådenes møter er offentlige med mindre de lukkes i medhold av lov.

Siden vil bli oppdatert fortløpende.     

For sakspapirer til tidligere møter, kontakt kirkevergen

Bolsøy menighetsråd

Planlagte møter 2017:

26 januar 2017
2 mars 2017
27 april 2017
1 juni 2017
24 august 2017
21 september 2017
26 oktober 2017
30 november 2017

Røvik og Veøy menighetsråd

Planlagte møter 2017:

19 januar 2017
9 mars 2017
11 mai 2017
8 juni 2017

Sekken menighetsråd

Planlagte møter 2017:

Saksdokument

 Tittel