Møter og saker i rådene

Her finner du oversikt over menighetsrådenes og fellesrådenes møter og saker.

Normalt skal sakspapirer publiseres her noen dager i forkant av møtet.

Rådenes møter er offentlige med mindre de lukkes i medhold av lov.

Siden vil bli oppdatert fortløpende.     

For sakspapirer til tidligere møter, kontakt kirkevergen

Kleive menighetsråd

Planlagte møter 2018:

 


17. januar 2018 27. februar 2018 . 22. mars 2018. 24. april 2018. 22. mai 2018 15. august 2018,
12. september,

Sekken menighetsråd

Planlagte møter 2018: