Aktuelt i Bolsøy menighet

Konfirmant i Bolsøy - info og innmelding

   Les mer...

Småbarnsang i Røbekk kirke

   Les mer...

Konfirmanter - Molde og Bolsøy 2017

Her finner du oversikt over årets konfirmanter i kirkene i Molde og Bolsøy.    Les mer...

Diakon og diakoniutvalg i Bolsøy

Hovedansvarlig for det daglige diakonale/omsorgsarbeidet i menigheten har diako...   Les mer...

Kalender


Påmeldinger

Her kommer lenke til påmelding til aktuelle arrangment i Bolsøy menighet. 

Påmelding Lys Våken Nordbyen

Bolsøy

I Bolsøy menighet foregår det et variert arbeid. I menigheten er det tre kirkebygg (Røbekk, Bergmo og Nordbyen) og i tillegg arrangeres det gudstjenester på Bolsøya bedehus. 

Røbekk kirke ligger midt i Moldes store nye utbyggingsområde (Årølia) og det arbeides med å realisere et kirkesenter ved Røbekk kirke for å kunne ha tjenlige lokaler for å kunne gi enda mer variert og tilpasset tilbud til innbyggerne i området.

Bergmo kirke benyttes av NLM (Molde misjonsforening) i tillegg ti menighetens egne aktiviteter i kirken.

Kontakt oss

NB: Telefontid sentralbord mandag-torsdag kl 12.00-14.00.
Nøisomhedvegen 36
 Postboks 1074, 
6403 MOLDE
71 11 15 90
 Send e-post

Mer kontaktinformasjon