Alle rettigheter 2019 Molde kirkelige fellesråd

Julefeiring i Molde domkirke


Ønsker du/dere å feire en koselig julaften sammen med flere? Molde domkirke inviterer til julaftenfeiring i domkirken kl 17 i Kirkestua (kirkekjelleren).

 

Tradisjonell julemat. Juletregang, lett program, kaffe og kaker. 
Påmelding innen søndag 16. desember til kirkekontoret tlf 71 11 14 70 eller på mail til kristin.ervik@molde.kommune.no Gi beskjed hvis du trenger skyss. 
Pris for voksne kr 250,- (mulig å betale mer hvis du ønsker). Barn 0-15 år gratis.

Tilbake