Alle rettigheter 2019 Molde kirkelige fellesråd

Menighetsmøter - justering av soknegrenser


Menighetsrådene i Bolsøy, Kleive og Røvik og Veøy sokn kaller inn til menighetsmøter ifbm sak om justering av soknegrenser.

 

Menighetsrådene i Bolsøy, Kleive og Røvik og Veøy ønsker å justere grensene mellom soknene slik at de harmoniserer med skole- og valgkrestene:

Det er utarbeidet et notat som ligger tilgrunn for behandlinge. Det finner du ved å klikke her.

Vedtaket som gjøres i menighetsrådene og legges ti grunn for uttale i menighetsmøtene er:
Bolsøy, Kleive og Røvik og Veøy sokn søker Møre bispedømmeråd om slik justering av grensene mellom soknene:
•    Grensen mellom Bolsøy sokn og Kleive sokn justeres slik at den samsvarer med grensen mellom Kviltorp og Hjelset/Kleive valgkretser i Molde kommune. 
•    Grensen mellom Bolsøy sokn og Røvik og Veøy sokn justeres slik at den samsvarer med grensen mellom Kviltorp, Fuglset og Skåla/Bolsøya/Kortgården valgkretser i Molde kommune.
•    Grensen mellom Kleive sokn og Røvik og Veøy sokn justeres slik at den samsvarer med grensen mellom Hjelset/Kleive og Skåla/Bolsøya/Kortgården valgkretser i Molde kommune.

Bolsøy sokn skal da etter reguleringen ha tilsvarende areal som Kviltorp valgkrets, Fuglset valgkrets samt den delen av Nordbyen valgkrets som også før grensereguleringen hørte til Bolsøy sokn. 

Røvik og Veøy sokn skal da etter reguleringen ha tilsvarende areal som Skåla/Bolsøya/Kortgården valgkrets.

Kleive sokn skal da etter reguleringen ha tilsvarende areal som Hjelset/Kleive valgkrets. 

Kirkevalget 2019 gjennomføres som om endringen har skjedd.

Menighetsmøter:
Røvik og Veøy sokn: Søndag 03.02.2018 kl. 10.30 i Røvik kirke.

Bolsøy sokn: Søndag 10.02.2019 kl. 12.30 i Røbekk kirkesenter.
Kleive sokn: Søndag 10.02.2019 kl. 12.15 i Kleive kirke

Tilbake