Utdeling av 4-årsbok


I løpet av høsten inviterer vi til samlinger for 4-åringer der "Kirkeboka mi" deles ut.

 

Tidligere år har utdelingen funnet sted i en gudstjeneste. Denne høsten vil vi pga korona-situasjonen ha egne samlinger for 4-åringene og foreldre der boka deles ut. Nedenfor ser du når det er utdeling av 4-årsbok i din kirke.

Datoer: 

Onsdag 16.september Nordbyen kirke

Mandag 12.oktober Røvik kirke

Tirsdag 3.november Kleive kirke

Onsdag 4.november Røbekk kirke

Tidspunk: 17.30-18.30

For påmelding trykk her

Samlingen gjennomføres i henhold til gjeldende smittevernregler. Dersom man er syk eller har symptomer som sammenfaller med Covid-19 kan man ikke komme.

 

Tilbake