Alle rettigheter 2019 Molde kirkelige fellesråd

"Nikodemus-kveld" Samtale og undervisning.


Molde domkirke inviterer i vår til to "Nikodemus-kvelder" med undervisning og samtale om ulike temaer i den kristne tro.

 

Kveldene starter med en innledning om temaet, og så åpnes det for samtaler med rom for undring, spørsmål, erfaringer, betraktninger og meninger.

Søndag 3.februar kl 19.00-21.00
«Hvordan leser vi Bibelen? Skriftsyn, tolkning, perspektiver, historie, opphav»
Søndag 28.april kl 19.00-21.00  
«Hva skiller oss  fra Gud? Hva er synd?»
Rotunden i Molde domkirke - inngang i sørøst fra Kirkekråpet...

Velkommen!   

Tilbake