Bli ny medarbeider i gudstjenestene!


I Molde domkirke er det bruk for nye frivillige medarbeidere i gudstjenestene. Kunne dette være noe for deg?

 

En av styrkene til gudstjenestene i domkirken, er at mange frivillige har deltatt og vært med og laget gudstjenestene. Nå er det en del av de trofaste, som har vært med gjennom mange år, som har sagt de trenger en pause, eller av andre grunner går ut av tjenesten. Derfor oppfordrer vi deg til å tenke gjennom om du vil være med i arbeidsfellesskapet i menigheten ved å ha en oppgave i gudstjenestene.

Det er bruk for:

  • Klokkere
  • Kirkeverter
  • Kirkekaffeverter
  • Medhjelpere under nattverden
  • Tekstlesere

Nærmere beskrivelse av oppgavene finner du HER.

Informasjons- og medarbeidersaamling for gudstjeenstemedarbeidere 1. oktober.

1. oktober inviterer vi både "gamle" og nye medhjelpere og de som tenker på dette og vil finne ut om de skal bli med, til en informasjons- og medarbeidersamling i domkirken.

Meld deg på HER, eller ring til menighetskontoret 71 11 14 70. E-post: molde.domkirke@molde.kirken.no

Velkommen til informasjons- og medarbeidersamlingen og som medarbeider i gudstjenestene i Molde domkirke.

Tilbake