Bli ny medarbeider i gudstjenestene!


I Molde domkirke er det mange frivillige medarbeidere i gudstjenestene. Nå trenger vi å rekrutere flere. Kunne dette være noe for deg?

 

En av styrkene til gudstjenestene i domkirken, er at mange frivillige deltart og er med og lager gudstjenestene. Nå er det en del av de trofaste, som har vært med gjennom mange år, som har sagt de trenger en pause, eller av andre grunner går ut av tjenesten. Derfor oppfordrer vi deg til å tenke gjennom om du vil være med i arbeidsfellesskapet i menigheten ved å ha en oppgave i gudstjenestene.

Det er bruk for:

  • Klokkere
  • Kirkeverter
  • Kirkekaffeverter
  • Medhjelpere under nattverden
  • Tekstlesere

Nærmere beskrivelse av oppgavene finner du HER.

Dersom du kunne tenke deg å vite mer om dette eller om du har bestemt deg for å bli med, kan du ta kontakt med kirkekontoret på telefon, 71 11 14 70 eller e-post: molde.domkirke@molde.kirken.no. Du kan også ringe Kari Sandvik på telefon 928 28 397 eller gi beskjed til klokkeren om du er i en gudstjeneste. Velkommen til medarbeiderfellesskapet!

Tilbake