Midsund barnegospel, 1.-4. trinn


30 november fortsetter vi med Midsund barnegospel! Øvingar på onsdagar, kl. 16.45- 17.45 på kulturskulen.

 

Samlingane inneheld song, leik, bibelforteljing og frukt.

Koret er for alle som likar å synge eller som vil finne ut om dei likar det😊

Meld deg på her: Påmelding

Før jul blir det samling:

16. nov, 23. nov, 30. nov, 7. des, 14. des.                      

Vi øver til framføring på sjølvaste juleaftangudstenesta!

Etter jul blir det samling:

11. jan, 18. jan, 25. jan, 1. feb

4. februar avsluttar vi med felles kordag på Elnesvågen bedehus, sammen med andre barnegospelkor og Soul Kids kor i Romsdal. Dette blir kjekt!

Arrangør: Det er Kyrkja i Midsund som inviterer, men vi er heldige å få med oss Åshild Melkeraaen frå kulturskolen som ansvarleg for det musikalske.

Medlemskap/betaling: Midsund barnegospel er ein gruppe innmeldt i Søndagsskolen Norge. Ved å betale 50 kr i medlemskontingent, vil dette gi oss frifondsmidlar som kan brukast til å dekkje utgifter i koret. Håpar mange har høve til det. Meir info kjem😊

Spørsmål? Ta kontakt med Kari Mette Bull Sylte,

kyrkjelydspedagog, mobilnr: 99 37 90 41

 

 

Tilbake