Nytt kjøkken i domkirken


Kjøkkenet i kirkestua i domkirken er renovert og er nå tatt i bruk.

 

Det har lenge vært behov for å oppgradere kjøkkenet i kirkestua i domkirken. Det gamle kjøkkenet var nedslitt, upraktisk og tilfredstilte ikke dagens krav til et kjøkken i et forsamlingslokale. Menighetsrådet gjorde vedtak om å sette  i gang arbeidet og i sommer ble det det gamle kjøkkenet revet ut. Nå er kjøkkenet ferdig og tatt i bruk. Vi har fått et fint og praktisk kjøkken som er  tilpasset de aktivitetene vi har i kirkestua nå og tilbakemeldingene fra brukerne er gode. Største delen av arbeidet er finansiert gjennom avsatte midler og tilskudd fra Molde KFUK-KFUM.

Menighetsrådet  ser også på andre behov i kirkestua som en gjerne skulle gjort noe med. Det er behov for å gjøre noe med lydforholdene, vi trenger nye bord og stoler og nytt gulv. Når dette kan gjøres avhenger av om menighetsrådet greier å skaffe midler til det som planlegges.

Tilbake