Global uke - konsert med Schola Cantorum


Onsdag kveld var det konsert med Schola Cantorum i Molde domkirke kl 18.00

 

Schol Cantorum fremfører drama- og syngespillet Frihetens time - tekster og sagner om vår tids slaveri, i forbindelse med Global uke. 

På grunnav antallsbegrensning på 50 personer i kirken ble konserten strømmet. Du finner lenke til strømmingen ved å kllikke her. 

Tilbake