Alle rettigheter 2019 Molde kirkelige fellesråd

Hvile, mening og livsmot; Egenomsorg i hverdagen


Inspirasjonskveld ONSDAG 13. MARS 
Kl 19:00 i Kirkestua, Molde domkirke. 

 

Psykolog Unndis Bergås jobber som samtaleterapeut i Bergen, og er også mye brukt som foredragsholder. Unndis sier om seg selv: "I samtale med mennesker er jeg opptatt av å se hele personen med de ressurser vedkommende har. Har også kompetanse på å inkludere den åndelige/eksistensielle dimensjonen i terapiprosessen".

Diakoniutvalgene i Molde og Bolsøy inviterer til inspirasjonskveld i Molde domkirke, hvor Unndis Bergås snakker om HVILE, MENING OG LIVSMOT; EGENOMSORG I HVERDAGEN. Det vil bli musikalsk innslag, pause med enkel bevertning, samt "summegrupper" hvor Unndis utfordrer oss på noen tema. 

Gratis inngang, mulig å gi en frivillig gave til dekking av utgifter. 

Håper å se deg - hjertelig velkommen til en interessant og fin kveld!

Sted: Kirkestua; trappefri inngang fra Kirkekråpet, inngang E (gaten bak Aandahls) eller hovedinngangen og trapp fra våpenhuset ned til kjelleren.

Tilbake