Alle rettigheter 2019 Molde kirkelige fellesråd

Bli med i bibelgruppe!


 

Molde domkirke menighet ønsker at flere skal få mulighet til å være med i en bibelgruppe. En bibelgruppe består av fem til ti personer som diskuterer emner fra Bibelen, ber sammen, og har et godt sosialt fellesskap.

Om du ønsker å blir med, ta kontakt med kirkekontoret; tlf 711 11 470 eller skriv mail til diakon; kristin.ervik@molde.kommune.no

Tilbake