Blodbøka på Kleive står for fall


Den gamle blodbøka ved Kleive kirke blir nå tatt ned av sikkerhetshensyn.

 

Blodbøka som står midt på kirkegården sør for Kleive kirke er et flott skue når den står i full flor. Mange har satt og setter pris på dette. I mange år har den imidlertid også vært til stor plage for de som har graver under og i nærheten, da det er vanskelig å få ting til å gro i plantefeltene, mye løv og kvst dekker gravene om høsten og gravsteiner blir skjeve og velter som følge av de mange og store røttene. 

Det er også vanskelig å grave graver i området på grunn av røttene. I tilegg påvirker treet også kirkebygget og er nok en av flere årsaker til at kirkeveggen både blir skitten og falmet. Løv er også et problem i takrennene på kirken. 

Menighetsrådet har drøftet dette mange ganger og ønsker nå at treet fjernes. Molde kirkelige fellesråd har derfor søkt Møre bispedømmeråd om tillatelse til å ta ned treet, og bispedømmerådet har nå gitt tillatesle til dette etter å ha konferert både med fylkeskonservatoren og nasjonal gravplassrådgiver. 

Vi kommer derfor til å starte fjerning av treet allerede mandag 23 november. Treet blir tatt ned del for del og i de dagene arbeidet varer vil de gravsteinene som kan bli berørt tatt bort. Gravsteinene blir satt tilbake igjen når jobben er gjort. 

Selv om dettefor mange vil oppleves som en stor endring på kirkegården håper vi det likevel vil bli bra på andre måter. Vi vil også vurdere beplantningen på kirkegården som helhet for å se om det kan finnes noe som kan kompensere for at blodbøka bli borte. 

Ta kontakt med kirkevergen om dere har spørsmål til dette. 

Tilbake