Molde domkirkes misjonsprosjekt


En presentasjon av Sat7 sitt arbeid i Midtøsten

 

Molde domkirkes menighet har to ulike misjonsprosjekt. Menigheten støtter både Misjonsalliansens diakonale arbeid i Liberia og NMS (Det Norske Misjonsselskap) og deres samarbeid med Sat7. Her kan du lese mer om Sat7.

 

Prestene i Molde domkirke, sogneprest Grethe og kapellan Ståle, var sammen med de andre prestene i Møre på studietur til Egypt høsten 2019. Da besøkte de blant annet hovedkontoret for Sat7 i Egypt.

 

Hva er egentlig Sat7, Grethe?

 

«Sat7 er en kristen TV kanal, der ulike profilerte kristne program sendes via satellitt- TV, til land i Midtøsten og Nord–Afrika. Sat7 har en visjon om å styrke de kristne menighetene, familier og enkelt personer i et område preget av uro. I år feirer kanalen 25 års jubileum for denne satsningen. Og dette viktige arbeidet er jeg glad for at Molde domkirkes menighet støtter. Menigheten har nettopp tegnet en ny avtale med NMS om å støtte med 50.000 pr. år de neste 4 årene.» forteller Grethe.

 

Dere har besøkt det som er hovedkontoret for Sat7 i Egypt. Hva så dere?

 

«Vi var innen om mange sentrale steder til ulike misjonsorganisasjoner mens vi var i Egypt og for oss var det spesielt flott å komme til hovedkontoret til Sat7. Vi vandret gjennom store lokaler med ulik TV produksjon. Vi ble presentert for et arbeid preget av god kvalitet.» sier Ståle og fortsetter: «De har en barnekanal, SAT-7- KIDS, og en voksenkanal. De har en tydelig kristen profil og en direkte forkynnelse. Samtidig har de undervisningsprogram om ulike tema; det kan være om ekteskap, familie, oppdragelse og kvinnesak.  Ikke minst er skoleprogrammene for barna viktig. Disse sendingene når langt og er for noen barn den eneste opplæringen barna får.»

To bilder tatt fra arbeid i studio

«Sat7 har sitt virkeområde i de arabiske landene. Det er ikke et ufarlig arbeide. Det la de heller ikke skjul på. Men de har mange muslimer som følger programmene med interesse fordi det er god opplæring.»


Ønsker du å vite mer?

Her kan du lese mer om Sat7

Her kan du lese mer om NMS

Her kan du se bladet Insight som Sat7 gir ut:

 

Tilbake