Ledig Stilling: Kateket i Midsund og Molde


Vi har ledig stilling som kateket med trosopplæringsansvar i Midsund og satsing på unge!

 

Kateket i Molde. Fast stilling, 100 %.

Molde kirkelige fellesråd har fra 01.09.2021 ledig stilling som kateket med ansvar for trosopplæringen (0-18 år) i Midsund sokn (40-50% stillingsandel) Kateketen vil inngå i team med våre to andre kateketer og fem trosopplærere/menighetspedagoger, og skal i resterende del av stillingen ha oppgaver i hele fellesrådsområdet etter nærmere avtale i samarbeid med disse. Menighetene ønsker de nærmeste årene å videreutvikle arbeidet blant unge, og den nye kateketen vil få et særskilt ansvar innenfor dette.

Arbeidsoppgaver:

Med utgangspunkt i tjenesteordning for kateketer og menighetenes planer skal kateketen:

 • Lede og gjennomføre undervisnings- og trosopplæringsarbeidet faglig og administrativt (Midsund)
 • Delta i og videreutvikle arbeid for unge
 • Bidra i utvikling og gjennomføring av menighetenes trosopplæringsplan.
 • Rekruttere, motivere og følge opp frivillige medarbeidere
 • Kvelds- og helgearbeid inngår i stillingen

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning i hht tjenesteordning for kateketer, evt relevant utdanning som gir mulighet til påbygging til godkjent kateketkompetanse
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge
 • Søker må være medlem av Den norske kirke. Tilsetting skjer etter gjeldende lover og regler. Politiattest fremlegges i henhold til trossamfunnslovens § 20

Personlige egenskaper:

 • Gode formidlings- og kommunikasjonsevner, spesielt i møte med barn og unge
 • Helhetstenkende, strukturert og fleksibel.
 • Kreativ og kontaktskapende
 • Gode lederegenskaper, og evne til å inspirere andre
 • Gode samarbeidsegenskaper, og evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt

Vi tilbyr:

 • Aktive og engasjerte menigheter og menighetsråd
 • Kreativt samarbeid med 7 medarbeidere innenfor trosopplæring og undervisning
 • Ryddig og tydelig ansvarsfordeling
 • Fleksibel arbeidstid
 • God tilrettelegging for faglig utvikling og videreutdannelse
 • Lønn etter gjeldende satser og pensjonsordning i KLP
 • Kontorplass i kontorfellesskap

Søknad og kontaktinfo:

Litt mer om oss
Midsund sokn har ca 2 000 innbyggere, og er et øysamfunn bestående av 5 øyer med en kommunal skole fra 1-10 trinn og Montessoriskole fra 1-7 trinn. Midsund har et levende kultur- og næringsliv, med gode muligheter for idrett- og friluftsaktiviteter. Det er innarbeidet trosopplæringsplan med aktiviteter fra 0-18, og engasjerte frivillige som deltar. Midsund sokn har sokneprest, administrasjonsleder, kirketjener og klokker.

Molde kommune har 32 000 innbybyggere, og fellesrådsområdet består av 10 sokn med Molde domkirke og Bolsøy som bymenigheter. Trosopplæringsplaner er innarbeidet i alle menighetene og tiltakene har jevnt over rimelig bra oppslutning. Menighetene har felles ungdomstilbud i Sub Urban kafe i Molde domkirke, og vi ønsker nå å se på mulighetene for å supplere dette med tiltak knyttet nærmere lokalmenighetene.

Tilbake