Alle rettigheter 2019 Molde kirkelige fellesråd

Livsdialog


 

Livsdialog- temasamlinger i Nordbyen kirke

Velkommen til Livsdialog i Nordbyen kirke med enkel kveldsmat, samtaler om tro og det å være menneske på livsveien. Vi ønsker et fristed med rom for fellesskap og den gode samtalen om tro og liv.  Avslutning i kirkerommet med avspenning /stillhetsøvelse, bønnen Vår Far og velsignelse.

Vi møtes fire torsdager fra kl. 19.00-21.00. Første samling er 21. mars.

For mer info og påmelding, kontakt diakon i Bolsøy Rigmor Dahl telefon 71 11 15 92/90 eventuelt e- post:  rigmor.dahl@molde.kommune.no

Temaansvarlig: Rigmor Dahl og Birgit Avseth Glimsdal for Nordbykomiteen

Tilbake