Alle rettigheter 2019 Molde kirkelige fellesråd

Ledig stilling: Kirketjener i Molde domkirke


Har du lyst til å være med og ta vare på Molde domkirke og legge tilrette for aktivitetene i kirken kan dette være jobben for deg!

 

Kirketjener i Molde domkirke. Fast stilling, 100 %.

Molde kirkelige fellesråd har ledig stilling som Kirketjener i Molde domkirke Vi søker etter en person som er engasjert og motivert for å følge opp og ta vare på kirkebygget, legge praktisk til rette for aktivitetene og delta med praktiske oppgaver i gudstjenester og kirkelige handlinger.

Kirketjeneren har ansvar for at kirkebygget er rengjort, presentabelt, tilgjengelig og i god stand slik at gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangement kan gjennomføres på en god måte.

Kirketjeneren har en synlig og viktig rolle i møte med besøkende og kirkens samarbeidspartnere, og ved deltakelse i gudstjenester, kirkelige handlinger og konserter/andre arrangement.

Kirketjeneren samarbeider med renholder/kirketjener (50% stilling) og kirkens øvrige ansatte.

Arbeidsoppgaver:

 • Praktisk tilrettelegging for arrangement i domkirkens lokaler.
 • Deltakelse med praktiske oppgaver ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder ansvar for lydstyring.
 • Renhold av kirkerommet og bygget for øvrig.
 • Vaktmesterfunksjon - oppfølging ute og inne, samt enkle vedlikeholdsoppgaver.
 • Brannvern- og teknisk oppfølging av bygningene.
 • Deltakelse i stabsmøter og felles planlegging av arrangement.
 • Helgearbeid og noe kveldsarbeid inngår i stillingen med arbeid ved gudstjenester, konserter og evt andre arrangement to til tre helger per måned.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra arbeid med oppfølging av bygninger.
 • Erfaring med renhold av bygninger.
 • Søker må være medlem av Den norske kirke. Tilsetting skjer etter gjeldende lover og regler. Politiattest fremlegges i henhold til kirkelovens § 29.

Personlige egenskaper:

 • Vilje og evne til samarbeid.
 • Imøtekommende.
 • Strukturert.
 • Evne til å arbeide selvstendig.
 • Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt

Vi tilbyr:

 • Fleksibel arbeidstid
 • Godt stabsfellesskap.
 • Lønn etter gjeldende satser.
 • God pensjonsordning i KLP.
 • Telefongodtgjøring.

Søknad og kontaktinfo:

Tilbake