Alle rettigheter 2019 Molde kirkelige fellesråd

Sommerkirken 2019


Bli med på en reise fra kirke til kirke i menighetene i Bolsøy i sommer!

 

Hver søndag, sommeren gjennom er det gudstjeneste i en av kirkene i Bolsøy - eller i friluft.

Det er laget en egen flyer for Sommerkirken 2019. Flyeren er lagt ut i kirkene. Hvis du tar med deg flyeren på gudstjenester i menighetene i Bolsøy i sommer, kan du få underskrift av presten eller en annen som er på jobb den dagen. Etter sommeren kan flyeren leveres inn på en gudstjeneste eller på kirkekontoret. Det venter en premie til de som har flest underskrifter.

Vil du vite mer om den enkelte gudstjeneste? Flere av sommerens gudstjenester vil ha flotte musikalske innslag. Det legges også opp til kirkekaffe noen av søndagene. På gudstjenesten i Veøy gamle kirke den 21.juli deltar forfatter Edvard Hoem og noen av hans slektninger fra Amerika. For mer info om den enkelte gudstjeneste henviser vi til den enkelte menighets facebookside og informasjon som blir lagt ut her på www.molde.kirken.no

Sommerkirkens gudstjenester ser du her: 

Tilbake