Sommerkirken 2020


Hver søndag gjennom hele sommeren er det gudstjeneste i en av kirkene i Bolsøy - eller i friluft. 

 

Bli med på en reise fra sted til sted og fra kirke til kirke! Flere av sommerens gudstjenester vil ha musikalske innslag. Det legges også opp til kirkekaffe noen av søndagene. Vil du vite mer om den enkelte gudstjeneste? Mer info i kalenderen her på www.molde.kirken.no og på menighetenes facebook-sider. 

Sommerkirkens gudstjenester er som følger:

21.juni Kleive kirke kl.11. 

21.juni Røbekk kirke kl.11.

23.juni Fjøra på Nesje kl.18.

28.juni Røbekk kirke kl.11.

5.juli Kleivvatnet kl.11.

12.juli Røbekk kirke kl.11.

19.juli Røvik kirke kl.11.

26.juli Røbekk kirke kl.11.

2.aug Kleive kirke kl.11.

9.aug Veøy kyrkje kl.11.

16.aug Nordbyen kyrkje kl.11.

 

 

Tilbake