Kirkekontorene- sommeråpent 2019


Kirkekontorene på Gotfred Lies plass 4 og på Bergmo har noe begrenset åpningstid i sommer. Les mer om dette her.

 

Telefontid på felles sentralbord, tlf nr 71 11 14 70, er mandag - torsdag kl. 10.00 - 12.00. Telefonen vil i noen grad også bli besvart utover dette.

Kontorene delvis betjent daglig. Ta kontakt for å avtale evt tid for samtale eller møte på kontoret.

Send gjerne en e-post til kirken@molde.kommune.no Denne vil bli besvart senest i løpet av neste arbeidsdag.

Tilbake