Schola Cantorum - Domkirkens korskole


Schola Cantorum korskole starter ny sesong.

 

Schola Cantorum - Molde domkirkes korskole stater opp igjen i uke 35. Schola Cantorum har tilbud om kor for ban og unge fra 4 år og oppover. Korene holde konserter, deltar på gudstjenester, reiser på turer og utflukter både i inn- og utland. I korarbeidet legges det vekt på sangglede, lære sangteknikk og utvikle stemmen, trosopplæring, vennskap og opplevelser. Domkantor Tone Synnøve Øygard Steinkopf er leder for korene.

Aspirantkor, fra 4 år: Onsdager kl.17.00-17.50

Barnekor, fra 9 år: Onsdager kl.18.00-19.30

Ungdomskor, fra 13 år: Ta kontakt med Tone Synnøve for mer informasjon, mob. 900 41 0393.

 

Tilbake