Gjeldende regler for smittevern i kirkene


Endring i antallsbegrensning fra 21 januar får dessverre ikke konsekvenser for kirkene. En meters avstand gir fortsatt de samme begrensningene.

 

Gjeldende smittevernregler fra fredag 21 januar gjør at det nå i teorien kan være inntil 1 500 deltakere på gudstjenester, begravelser og andre arrangment i kirkene der vi tilviser fast plass. Siden det fortsatt skal være minst en meters avstand (målt fra skulder til skulder) mellom personer som ikke bor sammen,  begrenser dette totalantallet i de kirkene våre. Normtall for antall i kirkene finnes nedenfor.

Alle deltakere tilvises fast plass som en skal sitte på gjennom hele gudstjenesten/arrangementet, med unntak av deltakelse ved nattverd og dåp.

Alle deltakere registreres med navn, telefonnummer ogs sitteplass (benk) for evt smittesporing i samråd med kommuneoverlegen. Listene blir oppbevart innelåst, og makuleres etter 14 dager. 

Munnbind skal benyttes når en meters avstand ikke kan holdes, og vi oppfordrer uansett til å bruke dette ved inn- og utgang, samt i nattverdkø. 

I arrangment der vi ikke tilviser faste sitteplasser er det en begrensning på 30 deltakere tilstede.  

Aktivitet for barn og unge
Mange av aktivitetne våre for barn og unge starter nå opp igjen. Disse vil skje i hovedsak gjennomføres i grupper på innitl 20 deltakere. Det er ikke avstandsbegrensning i disse arrangementene.

Normtall for antall personer i de enkelte kirkene
(Dersom det er mange fra samme husstand/kohort vil antallet kunne øke):
Molde domkirke: 140 personer
Røbekk kirke: 70 personer
Nordbyen kirke: 84 personer
Kleive kirke: 80 personer
Røvik kirke: 50 personer
Veøy kyrkje, Sølsnes: 50 personer
Nesset kirke: 65 personer
Sira kyrkje: 40 personer
Vistdal kyrkje: 40 personer
Eikesdal kyrkje: 25 personer,
Otrøy kyrkje, 74 personer
Nord-Heggdal kapell, 28 personer
Sekken kirke, 30 personer

 

Tilbake