Årsmøter og årsrapporter i soknene i Bolsøy


Her finner du oversikten over årmøter i Kleive, Røvik og Veøy og Bolsøy sokn. Årsmøte i Røvik og Veøy er 18 mai.

 

Årsmøte for Bolsøy menighetsråd søndag 24. april ca. kl 12:30 på Røbekk kirkesenter.
Les Årsrapport og regnskap her

Årsmøte for Røvik og Veøy menighetsråd onsdag 18. mai kl 18:30 på Åkerlehaugen.
Les Årsrapport og regnskap her

Årsmøte for Kleive menighetsråd mandag 6. juni (2. pinsedag) ca. kl 12:30 i Kleive kirke.

Årsrapport og regnskap for arbeidsåret 2021 legges frem til orientering. 

Tilbake