Alle rettigheter 2019 Molde kirkelige fellesråd

Tårnagent i Røbekk kirke


Lørdag 9. og søndag 10.november er det Tårnagenthelg i Røbekk kirke for 3.klassinger

 

Lørdag 9. og søndag 10.november er det Tårnagenthelg i Røbekk kirke for 3.klassinger(de som er født i 2011)

Lørdag møtes vi i Røbekk kirke kl 12.00.

Kl 14 blir vi med på en familiefest i kirkesenteret. NMSU vil bla vise film fra misjonsarbeidet på døve, - og blindeskolene på Madagaskar.

Etter at vi har spist grøt går vi tilbake til kirken og fortsetter eget program. Vi avslutter kl 16.00.
Søndag 10. nov møtes vi kl 9.45 i Røbekk kirke.

For mer informasjon ta kontakt med ingunn.skartveit.folde@molde.kommune.no eller tlf 90707481

Klikk her for å melde deg på.

Tilbake