Alle rettigheter 2020 Molde kirkelige fellesråd

Lys Våken i Nordbyen kirke


Har du lyst til å være med på noe spennende?
Vi inviterer deg til å bli med å sove i Nordbyen kirke, 18. - 19.januar 2020

 

Vi møtes lørdag ettermiddag kl.17.00. Da skal vi leke, utforske kirka, lage gudstjeneste, spise god mat og sist, men ikke minst, sove over i kirka. På søndag spiser vi frokost sammen, før vi øver til gudstjenesten.
Når denne begynner, skal vi være med og vise hva vi har forberedt oss på. For mer informasjon ta kontakt med ingunn.skartveit.folde@molde.kirken.no eller
tlf 90707481. Når du har meldt deg på, får du informasjon om hva du trenger å ha med deg osv. Det koster 50,- å være med på LysVåken.

Fristen for å melde seg på er nå gått ut. Ta kontakt med Ingunn Skartveit Folde på telefon 90707481 for å høre om det er ledig plass.

Tilbake