Ved valg av ny grav i Molde by


Her finner du informasjon om valg av ny grav når det ikke skal benyttes reservert grav eller gravsted festet av familien.

 

Valg av ny grav på gravplass i Molde by

På Tøndergård gravlund er det ikk elenger ledige nye (ubrukte) graver for kistegravlegging. Hovedgravplassen for byen vil heretter være Røbekk kirkegård. Her gir vi en oversikt over alternativene som finnes på gravplassene tilknyttet bysentrum; Tøndergård, Røbekk og Nedre og Øvre kirkegårder. Klikk på lenkene nedenfor for å se hvor det er tilgjengelige graver.

Tøndergård: Dersom man ønsker å gravlegges på Tøndergård er det fortsatt kistegraver tilgjengelig på den eldre delen. Dette er i hovedsak slettede graver som er benyttet tidligere, og disse gravene kan benyttes til nye gravlegginger. Det er også nye urnegraver tilgjengelig, og det er mulig å velge urnegrav i navnet eller anonym minnelund.
Klikk her for kart med oversikt over gravplassen

Røbekk: På Røbekk, som nå blir den nye hovedgravplassen, er det ledig både kiste- og urnegraver.
Klikk her for kart med oversikt over gravplassen

Nedre og Øvre kirkegård: I bysentrum, på Nedre og Øvre kirkegård, er det ledige urnegraver, og det er også mulig å velge urnegrav i navnet minnelund.
Klikk her for kart med oversikt over gravplassene

På alle gravplasser er det mulig med gravlegging i festet grav som hører til familien.
 

Tilbake